Atributy lístku

Editační pole

OCR
Zdeněk Bár: Paralipornena Petra Bezruče.
/= Národní Osvobození 16, 194-5, č. 105, str. 2, 16/9./
S.K
Přepis OCR Bár, Zdeněk| Zdeněk Bár: Paralipomena Petra Bezruče [Článek]| /=Národní osvobození 16, 1945, č. 105, 16. 9., s. 2./|| S. K.
Segmentace: Záhlaví Bár, Zdeněk
Segmentace: Názvová část Zdeněk Bár: Paralipomena Petra Bezruče [Článek]
Segmentace: Bibliografická část In: Národní osvobození 16, 1945, č. 105, 16. 9., s. 2.
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor S. K.

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Bár, Zdeněk
Názvový údaj / Autor / ID jk01010724
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní Osvobození
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1945

Systémová pole

ID 97e42783f3f0cddafd39f5ed58326ff1
Stav Segmentovaný
Katalog Autorská část
Skupina Bár, Zdeněk 1930
Pořadí 219
Soubory [A-Bár, Zdeněk 1930-219-1.png]

Přímý odkaz na lístek