Atributy lístku

Editační pole

OCR Soldán,Fedor
Aktivisté.Umění»polemiky,informace; Kultura doby.Red.F. Soldán
Bf :Y.H.tVáolav Srtek-Zd.Kalista] ,5S nových časopisů /=Lumír 63,1936-37,6.2,123-125, 20/12 1936/
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Lumír
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1936
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Soldán, Fedor
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jz8001156

Systémová pole

ID 99fadc90776166ecc43b3a56e6084545
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Soldán, Fedor
Pořadí 144
Soubory [O-Soldán, Fedor-144-1.png]

Přímý odkaz na lístek