Atributy lístku

Editační pole

OCR Soldán , Fedor
K.J»Beneš: Dva hlasy o novém realismu /""Poznámka 7 (* Máge z in DP 4, 1936-37, 6. 6, 190)
"K článku Fedor a Soldana Vývoj směřuje k realismu, otištěnému v Kultuře doby,/
F. Gl,
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1936
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Soldán, Fedor
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jz8001156

Systémová pole

ID 99fadc90776166ecc43b3a56e60848a2
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Soldán, Fedor
Pořadí 145
Soubory [O-Soldán, Fedor-145-1.png]

Přímý odkaz na lístek