Atributy lístku

Editační pole

OCR Soldán i "Redor
vč Václav Černý/: Kultura doby/Kritika/ ALF 45, 1937, 6.127» str.7, 11/3/
0 obsahu a hodnotě l.3#čísla měsíčníku,který začal vydávat Fedor Sol dán. M#j. o Bečko vě filologickém článku, Bghounkově informaci o sovět.písemnietvío nesprávném názoru Soldá-nově na Puškina a j«/
I.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1937
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Soldán, Fedor
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jz8001156

Systémová pole

ID 99fadc90776166ecc43b3a56e60858fd
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Soldán, Fedor
Pořadí 147
Soubory [O-Soldán, Fedor-147-1.png]

Přímý odkaz na lístek