Atributy lístku

Editační pole

OCR SoldŽh , íedor
axn. Árne N0vá&/: 0 společenské úloze kritiky t Polemická glosJ (= LN 46, 1938, 5. 74, str. 7, 11/2)
""K. článku Pedora Soldána v revui Kultura o funkci kritiky a její krisi u nás vyjadřuje se a.n. polemicky nesouhlasně proti názoru Soldahovu, jenž omezuje úlpol kritiky na konfrontaci literatury se sociální skutečností a přeceňuje orgány a fora kritického projevu./
dr. Nor
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Lidové noviny
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1938
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Soldán, Fedor
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jz8001156

Systémová pole

ID 99fadc90776166ecc43b3a56e6089339
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Soldán, Fedor
Pořadí 154
Soubory [O-Soldán, Fedor-154-1.png]

Přímý odkaz na lístek