Atributy lístku

Editační pole

OCR Hegner, Eduard
Karel Scheinpílugi Mrak. Drama o 3 djatvíéh. Praha, F.Švejda; Edvard Hegner* Anna Marten-aová. Drama o 3 dějstvích. Praha, aákl.vl.; Joa.Sýkora; Rozvaliny. Hra o 5 akteeh. Rakovník, nákl.vl.; D.Halla-Klatovský: Protekee. Drama o 5 jednáních. Praha, P.Švejda
Rf: K. P.V.KrejBí/, Nehraná dramata (- PL 22,1913,8.301,příloha atr.l,2/ll)
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Právo lidu
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1913
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Hegner, Edvard
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01040485

Systémová pole

ID 9c184e487ff4105643d5e6e453f87778
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Hegel
Pořadí 123
Soubory [O-Hegel-123-1.png]

Přímý odkaz na lístek