Atributy lístku

Editační pole

OCR Hegner, Eduard
A.M.Tilschová : Hříšnice a jiná prosa. Praha, Vilímek b.r. J.F.Karas : Kameni. Povídky a nálady, Praha, Švejda b.r. :- Edvard Hegner: Cesta k pekla. Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství b.r. ;- Milan Fučík i Tajemství Gabriely W. a jiné povídky. Praha, Svejaa b.r.
Rf: K.H. /fKarel HiklJ Literatura. Krásná.Stilo-vě vytříbená spisovatelka... /=Naše doba 26, 1918/ 19, 5. 3, str. 226 - 228 /
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Naše doba
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1918
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Hegner, Edvard
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01040485

Systémová pole

ID 9c184e487ff4105643d5e6e453f8d79c
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Hegel
Pořadí 129
Soubory [O-Hegel-129-1.png]

Přímý odkaz na lístek