Atributy lístku

Editační pole

OCR Weiss,Jan
Jan Weiss:Bianoa ürasellifProza]/- Cesta 8, 1925-ü6,<5.17,265-268;ö.l8,278-ii82;ö.l9, 297-300;ö.20,313-315,0.21,328-330;ö.ü2, 344-346 ;ö. 3,360-362 24^376-378/
Im
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Weiss, Jan
Názvový údaj / Autor / ID jk01151540
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Cesta
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1925

Systémová pole

ID a4c3e152f027923ca42d258179817c30
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Weiss
Pořadí 25
Soubory [A-Weiss-25-1.png]

Přímý odkaz na lístek