Atributy lístku

Editační pole

OCR LUxemburg, Ro s a
Klára Zetginová : Životni dílo Rosy Luxemburgové /Nelorolog7 jZ ^^ ]přel. -us. /=A.A. Hoch/ (=Proletkult 2,1923-24,X3-7)
/Rosa Luxemburgová odhalovala neúprosně oportunismus sociální demokracie,která se bála moci buržoasie a nedůvěřovala revolučně rozpoutaným sílám proletariátu^
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Proletkult
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1923
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Luxemburg, Rosa
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jn20000701099

Systémová pole

ID ae47f2315631f852dd9bdbada12b08a1
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Lux
Pořadí 19
Soubory [O-Lux-19-1.png]

Přímý odkaz na lístek