Atributy lístku

Editační pole

OCR r, Josef
Josef Sír: Horské prameny. Povídky a obrázky z Krkonoš. Praha, ustfcřední knihkupectví uSl telstva českoslovanského 1904
Rf: J.S. /j"Jan Suk / Ls. Česká Osvěta 2, 1905-6, 5.5, 97, 1/2 1906 /
O.Sch.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Česká osvěta
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1906
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Šír, Josef
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01130221

Systémová pole

ID c28de950149505e47b18cfbbde666d1e
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Šír
Pořadí 91
Soubory [O-Šír-91-1.png]

Přímý odkaz na lístek