Atributy lístku

Editační pole

OCR
Arnold, Emanuel
/Em.Arnold/: Uvěznění Em.Arnolda na hradě Pražském [Vzpomínky] /=Pražský večerní list 1, 1848, 8.88. 396, 26/9; 5.89, 401, 27/9; 8.90, 405-406, 28/9; 6.91, 410-411, 29/9; 2.93, 418-419, 1/10; 8.94, 422, 2/10; 8.97, 434, 5/10 /
[Arnold lí8í podrobně okolnosti svého zatěení ve svatodušních událostech, pobyt ve vězení a výslechy až do svého propuštění]
"v jfu,tř>úV f^vký^^ t cl aíilis 4t

á
Přepis OCR Arnold, Emanuel| <Em. Arnold? >: Uvěznění Em. Arnolda na hradě Pražském. [Vzpomínky]| [= Pražský večerní list 1, 1848, č. 88, 26. 9., s. 396; č. 89, 27. 9., s. 401; č. 90, 28. 9., s. 405-406; č. 91, 29. 9., s. 410-411; č. 93, 1. 10., s. 418-419; č. 94, 2. 10., s. 422; č. 97, 5. 10., s. 434.]| [Arnold líčí podrobně okolnosti svého zatčení ve svatodušních událostech, pobyt ve vězení a výslechy až do svého propuštění.] [Autor není přímo podepsán, ačkoliv své vzpomínky vypráví v 1. osobě. |
Segmentace: Záhlaví Arnold, Emanuel
Segmentace: Názvová část <Em. Arnold? >: Uvěznění Em. Arnolda na hradě Pražském. [Vzpomínky]
Segmentace: Bibliografická část In: Pražský večerní list 1, 1848, č. 88, 26. 9., s. 396; č. 89, 27. 9., s. 401; č. 90, 28. 9., s. 405-406; č. 91, 29. 9., s. 410-411; č. 93, 1. 10., s. 418-419; č. 94, 2. 10., s. 422; č. 97, 5. 10., s. 434.
Segmentace: Anotační část [Arnold líčí podrobně okolnosti svého zatčení ve svatodušních událostech, pobyt ve vězení a výslechy až do svého propuštění.] [Autor není přímo podepsán, ačkoliv své vzpomínky vypráví v 1. osobě.]
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Arnold, Emanuel
Názvový údaj / Autor / ID jk01010382
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Pražský večerní list
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1848

Systémová pole

ID e78210f4114b9a2c3fdb364a6abf07b9
Stav Segmentovaný
Katalog Autorská část
Skupina Arkan
Pořadí 186
Soubory [A-Arkan-186-1.png]

Přímý odkaz na lístek