Atributy lístku

Editační pole

OCR August z Rolikt /f ,7; Tři dni
/ DUe skutečiioáti/ /" Vyprávěai/ /- MoraTsks "Orlice l/lO/, 1872, 6...75/ 195/^11/10 /
/ Tři dny politického provinilce ve vězeni7
tí.
Přepis OCR August z Rolíků| August z Rolíků [=?]: Tři dni. Dle skutečnosti. [Vyprávění]| [= Moravská Orlice 1/10, 1872, č. 75 [195], 11. 10., s. 1.]| [Tři dny politického provinilce ve vězení]|
Segmentace: Záhlaví AUGUST Z ROLÍKŮ|
Segmentace: Názvová část August z Rolíků [=?]: Tři dni. Dle skutečnosti. [Vyprávění]|
Segmentace: Bibliografická část In: Moravská Orlice 1/10, 1872, č. 75 [195], 11. 10., s. 1.|
Segmentace: Anotační část [Tři dny politického provinilce ve vězení]
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Moravská Orlice
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1872

Systémová pole

ID e78210f4114b9a2c3fdb364a6ae08f36
Stav Segmentovaný
Katalog Autorská část
Skupina Auguři
Pořadí 8
Soubory [A-Auguři-8-1.png]

Přímý odkaz na lístek