Atributy lístku

Editační pole

OCR Augus t inová, Bo ž ena
Božena Augustinová: Yácslav Zelený.Ze života otce svého.fyzpomínky7/«Osvěta 35,1905,díl 2, č. 9,765-783', č. 10,870-884, č. 11,962-975, č. 12, 1053-1065/
Sv
Přepis OCR Augustinová, Božena| Božena Augustinová: Vácslav Zelený. Ze života otce svého. [Vzpomínky]| [= Osvěta 35, 1905, díl 2, č. 9, s. 765-783; č. 10, s. 870-884; č. 11, s. 962-975; č. 12, s. 1053-1065.]|| Sv
Segmentace: Záhlaví AUGUSTINOVÁ, BOŽENA|
Segmentace: Názvová část Božena Augustinová: Vácslav Zelený. Ze života otce svého. [Vzpomínky]|
Segmentace: Bibliografická část In: Osvěta 35, 1905, díl 2, č. 9, s. 765–783; č. 10, s. 870–884; č. 11, s. 962–975; č. 12, s. 1053–1065.||
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor Sv

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Augustinová, Božena
Názvový údaj / Autor / ID jk01010436
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Osvěta
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1905

Systémová pole

ID e78210f4114b9a2c3fdb364a6ae9aadd
Stav Segmentovaný
Katalog Autorská část
Skupina Auguři
Pořadí 170
Soubory [A-Auguři-170-1.png]

Přímý odkaz na lístek