Schránka

Funkce schránka slouží uživateli pro zpracování, třídění a export libovolné rešerše ze systému RETROBI. Při procházení katalogu sem může uživatel pomocí příslušných ikon vložit buď jednotlivý lístek či přes nabídky v navigační liště vybraný souvislý interval obrázků z určité skupiny, celou skupinu či celé písmeno (viz O katalogu). Stejně tak může registrovaný uživatel do schránky vložit celý výsledek vyhledávání, popř. jeho části (jednotlivé lístky či jednotlivou souvislou řadu lístků).

Pořadí lístků ve schránce je možné libovolně upravovat (přesun jednotlivého lístku či souvislé řady lístků vpřed či vzad), implementována je též funkce "Seřadit jako katalog", která celou schránku srovná dle jednotlivých částí katalogu (nejprve autorská část, pak odkazová analogicky jako při listování v celém katalogu) a pořadí lístků v nich.

Obsah schránky je možno exportovat, a to ve dvou základních variantách: jako jednotlivé soubory ve formátech JPG či PNG (obrázky) a TXT (texty), nebo souborně ve formátu RTF, v němž si uživatel danou rešerši může stáhnout v podobě editovatelného textového souboru.

Při výběru dat ke stažení si přitom uživatel může zvolit 3 úrovně kvality obrázku (cca 50kb soubor *.jpg, cca 100 kb soubor *.jpg, cca 800 kb soubor *.png), druh stažených obrázků (originály či "nejlepší", tj. krycí lístky, jsou-li tyto k dispozici) a analogicky i kvalitu textového přepisu (původní OCR či "nejlepší", tj. segmentovaný, nebo alespoň korigovaný přepis OCR). V případě zájmu si uživatel může stáhnout i vyplněné položky položkového rozpisu), popř. své vlastní komentáře. Množství dat ke stažení je podmíněno jeho aktivitou v rámci systému: registrovaný uživatel může stáhnout až 1000 obrázků, neregistrovaný pouze 20.

Registrovaný uživatel může nadto pomocí funkce "Moje schránky" využít nabídky uložit si schránku v podobě *.txt souboru s ID identifikátory jednotlivých obrázků na pevný disk či přímo do systému. Takto uložená schránka pouze identifikuje zvolená data v rámci systému a neumožňuje práci s daty mimo něj. Uživateli se pomocí této funkce může kdykoli k dané rešerši vrátit pro další zpracování. Počet takto uložených schránek v databázi je pro jednotlivého uživatele omezen na 10.

Rozcestník