Lístek

Při procházení katalogu či výsledku vyhledávání se lze propracovat až na úroveň jednotlivého lístku. Při jeho zobrazení lístku má uživatel k dispozici veškeré informace, které jsou o něm v systému evidovány, nebo funkcionality na jednotlivý lístek navázané. Zejména jde o výpis atributů lístku a provázání se souvisejícími funkcionalitami:

Atributy lístku

Na každý lístek je napojen výpis atributů lístku, kde je možno získat údaje o pozici lístku v katalogu a dostupné množiny textových dat o lístku, tj. základní automatický přepis OCR, a jsou-li k dispozici, tak i korigovaný přepis, rozčlenění lístku do jednotlivých segmentů (srov. Uživatelská editace), popř. i vyplněné části položkového rozpisu (srov. Struktura dat na lístku), u některých lístků též odkaz na digitalizovanou podobu daného periodika na webu (Digitální archiv časopisů ÚČL, systém Kramerius aj.) či případnou veřejnou poznámku upozorňující na věcný omyl na lístku atp. (takovéto lístky jsou přeškrtnuty červeným křížem)

Přehled atributů lístku

Atributy lístku lze rozdělit do tří množin: atributy systémové, editační a položkový rozpis.

Editační pole zahrnují veškeré textové podoby přepisu lístku, tj.:

 1. Původní OCR – OCR přepis lístku, který byl strojově pořízen před jeho zařazením do databáze.
 2. Přepis OCR – Přepis lístku pořízený v rámci systému RETROBI některým z uživatelů.
 3. Segmentační pole (Segmentace: Záhlaví, Segmentace: Názvové údaje, Segmentace: Bibliografická citace, Segmentace: Anotace, Segmentace: Excerptor) – Hrubé rozčlenění lístku do dílčích položek vzniklé případnou uživatelskou segmentací.
 4. Poznámka k lístku
 5. Odkaz na digitalizovaný text na webu (Digitální archiv ÚČL, Digitální knihovna Kramerius atp.)

Položkový rozpis obsahuje detailní přepis lístku do strukturované databázové podoby. Zatím není systematicky pořizován, perspektivně uvažujeme začít s vyplňováním některých polí. Případné vyplněné položky položkového rozpisu se automaticky objeví ve výpisu atributů lístku.

Systémová pole slouží k identifikaci pozice lístku v databázi a patří sem:

 1. ID lístku – jedinečný identifikátor napříč databází
 2. Údaje o pozici lístku (Katalog, Skupina a Pořadí v ní)
 3. Výpis souborů lístku (obrázky a varianty přepisu)

Odkazy na související funkcionality

U zobrazení jednotlivého lístku jsou pak dále k dispozici odkazy na související funkcionality:

 1. editační modul, přístupný pro registrované uživatele, v němž je možné v případě zájmu editovat textové údaje o lístku pro zkvalitnění vyhledávání či relevantnější export dat
 2. možnost vložit lístek do schránky
 3. možnost zaslat zprávu administrátorovi o chybě na lístku
 4. pro registrované též možnost připojit si k lístku vlastní komentář

Stav lístku

Lístek je v rámci systému vždy charakterizován určitým stavem. Základním stavem z hlediska systému je "nový" lístek. Pakliže lístek získá přepis OCR, mění se jeho stav automaticky na "přepsaný", po provedení segmentace a jejím schválení administrátory na "segmentovaný". Segmentovaný lístek nemůže registrovaný uživatel dále upravovat, systém ovšem pracuje i s moduly pro editaci položkového rozpisu daného lístku, které jsou určeny uživatelům s vyšším oprávněním.

Stav lístku je zobrazen ve výpisu atributů lístku, coby text pod každým jednotlivým lístkem nebo ve výpisu vícero lístků či jejich náhledů grafickou ikonou vedle lístku vpravo nahoře.

Rozcestník