Nápověda k registraci

Každý uživatel se může v případě zájmu registrovat do systému. Registrace je vázána na funkční email, souhlas s Pravidly pro užívání systému a vyplnění základních statistických údajů (charakteristika osoby, obor působnosti, instituce působnosti), sloužících jako podklady pro výroční zprávy MŠMT jako poskytovateli dotace. Po vyplnění registračního formuláře je uživateli systémem vygenerováno a na email odesláno náhodné přístupové heslo, které je možno stejně jako zvolené osobní charakteristiky si po pokliknutí na uživatelské jméno kdykoli u daného účtu změnit.

Po registraci do systému uživatel získává tato oprávnění:

  1. jsou mu navýšeny limity pro export rešerší do schránky na 1000 lístků
  2. může si v rámci systému ukládat vlastní uživatelské schránky pro pozdější zpracování či import (max. 10)
  3. může upravovat přepisy OCR textů včetně segmentace
  4. do systému se po opětovném přihlášení vrací v téže pozici, v jaké ukončil poslední sezení

Systém je samozřejmě možno užívat jako neregistrovaný uživatel s jistým omezením uživatelských funkcí (1 fungující schránka o max. 20 lístcích, limit pro vyhledávání, nemožnost editovat OCR přepisy).

Rozcestník