Registrace nového uživatele

Budete-li chtít, můžete svůj účet později ze systému kompletně odstranit.

Login:
Login (přihlašovací jméno) slouží k přihlašování do systému.
E-mail:
E-mail je povinný. Na něj Vám přijde heslo.
Heslo: Heslo Vám bude náhodně vygenerováno a odesláno na e-mail.
Kdo jste:
Odborné zaměření:
Škola či pracoviště:
Pravidla užívání systému
 

Nápověda k registraci

Každý uživatel se může v případě zájmu registrovat do systému. Registrace je vázána na funkční email, souhlas s Pravidly pro užívání systému a vyplnění základních statistických údajů (charakteristika osoby, obor působnosti, instituce působnosti), sloužících jako podklady pro výroční zprávy MŠMT jako poskytovateli dotace. Po vyplnění registračního formuláře je uživateli systémem vygenerováno a na email odesláno náhodné přístupové heslo, které je možno stejně jako zvolené osobní charakteristiky si po pokliknutí na uživatelské jméno kdykoli u daného účtu změnit.

Po registraci do systému uživatel získává tato oprávnění:

  1. jsou mu navýšeny limity pro export rešerší do schránky na 1000 lístků
  2. může si v rámci systému ukládat vlastní uživatelské schránky pro pozdější zpracování či import (max. 10)
  3. může upravovat přepisy OCR textů včetně segmentace
  4. do systému se po opětovném přihlášení vrací v téže pozici, v jaké ukončil poslední sezení

Systém je samozřejmě možno užívat jako neregistrovaný uživatel s jistým omezením uživatelských funkcí (1 fungující schránka o max. 20 lístcích, limit pro vyhledávání, nemožnost editovat OCR přepisy).