Skupiny pod písmenem X

x X xa
xy

Počet skupin: 4